جمشید خلقی

مقالات علوم سیاسی

جمشید خلقی

مقالات علوم سیاسی

جمشید خلقی
مقالات علوم سیاسی

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

دکتر جمشید خلقی پس از  پرداختن به شرایط حساس بین المللی و منطقه و نقش ایران به عنوان یک بازیگر مهم وتاثیر گذار نظر حاضرین را به موضوع انتخابات ولزوم حضور حداکثر ملت ایران دراین عرصه  که میراث به جای مانده از آرمانهای امام راحل وخون هزاران شهید راه آزادی وانقلاب ودفاع مقدس است جلب نمود این استاد علوم سیاسی وروابط بین الملل حلقه گمشده در نظام جمهوری اسلامی وخصوصا میان دوجناح عمده اصولگرا واصلاح طلب را اعتدال ومیانه روی ذکر کرد وی تاکید نمود باید گفتمان اعتدال ومیانه روی جای افراط وتفریط به جای مانده از تناقضات میان اندیشه ای جناح های رقیب راپر کند و مردم خسته ونا امید از کارکرد ناقص ومعیوب تنشها ومنازعات افراطی وتفریطی را به آینده ای روشن وآرام وعقلانیتی منطقی که هدفش کسب منافع حداکثری وتوسعه پایدار است رهنمون سازد عقلانیتی که به جای بد اخلاقی انتخاباتی وآخرت سوزی برادری وهمکاری متقابل دوجناح را خواستدار است واینها میسر نمیشود مگر اینکه درانتخابات آینده مردم به گفتمان اعتدل ومیانه روی رای بدهند گفتمانی که رقیب را دشمن نمیداند بلکه اندیشه ای میداند که از منظر وزاویه ای دیگر به موضوعات سیاسی اجتماعی و اقتصادی وامنیتی وروابط ملل میپردازد ودر حقیقت این دو اندیشه مکمل هم وباعث پویایی جامعه دینی ما میشوند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۱:۲۳
جمشید خلقی